Shkarko tani

Website QR Code dua.com

Pse dua.com e ç'aktivizoi llogarinë time?

dua.com është një aplikacion që i përmbahet një sërë udhëzimesh specifike për krijimin e profileve në platformën e saj, duke siguruar cilësi të lartë dhe konsistencë në përvojën e përdoruesit.

Shënim: Nëse nuk i ndjekë këto udhëzime, profili yt do të çaktivizohet ose do të fshihet nga databaza jonë. Ja udhëzimet që duhen ndjekur kur regjistrohesh në dua.com për të mos u ç'aktivizuar:

dua.com Udhëzime:

  • Gjuhë fyese që mund të irritojë, shqetësojë, bezdisë, alarmojë ose shqetësojë një person tjetër.
  • Imazhe pornografike ose lloje të tjera të përmbajtjeve nudo që shkelin dinjitetin njerëzor.
  • Material që nxit dhe inkurajon racizmin, seksizmin, shpifjet dhe sjelljet abuzive.
  • Fotografi apo përmbajtje që inkurajojnë veprimtarinë e paligjshme të çdo lloji që i atribuohet terrorizmit, nxitjes raciste ose cilësive të tjera.
  • Shitje apo reklama (p.sh. të dhënat e shitjes, reklamat, detajet e kontaktit nëpërmjet emailit/telefonit).
  • Përmbajtjet e krijuara për të dëmtuar ose për të marrë të dhëna të kufizuara për përdorim personal, duke shkelur kushtet dhe rregullattona, do të fshihen.
  • Përmbajtja dhe publikimet që shkelin të drejtat e palëve të treta (duke përfshirë, pa kufizim, të drejtat intelektuale dhe private). Në vetvete, publikimi i të cilave shkel të drejtat e palëve të treta (duke përfshirë, pa kufizim, të drejtat intelektuale dhe personale), ose fotografitë ose përmbajtja i atribuohen një personi tjetër pa pëlqimin e tij, pra, vjedhjes së identitetit.

Në përgjithësi, përdor gjykimin tënd kur vendos se çfarë të publikosh ose postosh në lidhje me përmbajtjen tënde nëpërmjet dua.com, pasi do të jesh përgjegjës për kontributin ose përmbajtjen që jep.

A iu përgjigj kjo pyetjes suaj? Faleminderit për feedback-un Kishte një problem për të paraqitur feedback-un tuaj. Ju lutem provoni përsëri më vonë.

Ende ke nevojë për ndihmë? Na kontaktoni Na kontaktoni